Velikonoce 2017

První akce sezóny 2017. Návštěvníci se mohli těšit na jarmark, ukázky řemesel, vystoupení folklorního souboru, muziku, divadélko, dílničku pro děti či historickou pražičku kávy. Zájemci si upletli vlastní pomlázku. Nechybělo ani občerstvení v naší hospůdce.

Zpět