Muzejní noc v Hanáckém skanzenu

Netradiční prohlídka

Drazí přátelé, 
máte rádi n o č n í d o b r o d r u ž s t v í? Tak přijďte tento pátek nasát atmosféru muzejní noci do Hanáckého skanzenu! 

° Každou celou hodinu pro vás bude připravena komentovaná prohlídka areálu (poslední prohlídka ve 22hod)
° Ve 20:00 a 22:00 vás Ing. Vilém Švec provede večerní obcí "Po architektuře hanácké vesnice a jejích příbězích"
° Stále máte možnost se podívat na výstavu Architektonické tvarosloví Hané
° V průběhu večera budeme péct Honzovy buchty v kachlových kamnech!

Cestu k nám si můžete zpestřit jízdou v h i s t o r i c k é m autobuse z roku 1978! 
° odjezd z Olomouce z AN u tržnice v 19:30 a 21:00 
° odjezd z Příkaz od Hanáckého skanzenu v 20:30 a 23:00

° Občerstvení s sebou! (nebo možnost zakoupení v obci)

Těšíme se!